Çevre Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı ve Ekonomik Araçların Önemi

Bu makalede, iyi bir çevre yönetiminin en önemli bileşenlerinden birisi olan atık yönetiminin Türkiye’deki hukuki, operasyonel ve finansal boyutları ele alınacak olup, ekonomik araçların atık yönetimine olan etkisi uluslararası veriler ışığında değerlendirilecektir.

Okumaya devam et
Reklam

Pontevedra’yı canlandırmak: Revitaliza

Döngüsel Ekonomi kavramının Avrupa toplumlarında her geçen gün daha da yaygınlaştığı ve bununla birlikte organik atıkların kompostlaştırılmasının ekonomik açıdan kaynak ve malzeme döngüsü ile yakından ilişkili olduğu konusunda artan bir kabul var.

Okumaya devam et

Sıfır Atık için Bölgesel Yaklaşım: Marmara

Türkiye’de Sıfır atık politikasının sürecin hemen başında hem çevre hassasiyeti hem ekonomik gereklilikler hem de toplumsal öğretilerle çepeçevre kuşatılmış olması, sürdürülebilir kalkınma paradigmasının bileşenleriyle de bire bir örtüşmektedir.

Okumaya devam et