Çevre Yönetiminde Sorumlulukların Dağılımı ve Ekonomik Araçların Önemi

Bu makalede, iyi bir çevre yönetiminin en önemli bileşenlerinden birisi olan atık yönetiminin Türkiye’deki hukuki, operasyonel ve finansal boyutları ele alınacak olup, ekonomik araçların atık yönetimine olan etkisi uluslararası veriler ışığında değerlendirilecektir.

Okumaya devam et