Blog

Değerlendirme: Haliç suyunda renk değişimi

Son günlerde bazı basın yayın organlarında dile getirilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da ifade edilen Haliç’teki kirlilik iddiaları üzerine, Haliç’in kirliliği ve kirliliğin önlenmesi faaliyetlerinin tarihi ile bugün gelinen noktada Haliç’in kirlilik durumuna ilişkin bilinmesi gerekenlere odaklanmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Pontevedra’yı canlandırmak: Revitaliza

Döngüsel Ekonomi kavramının Avrupa toplumlarında her geçen gün daha da yaygınlaştığı ve bununla birlikte organik atıkların kompostlaştırılmasının ekonomik açıdan kaynak ve malzeme döngüsü ile yakından ilişkili olduğu konusunda artan bir kabul var.

Sıfır Atık için Bölgesel Yaklaşım: Marmara

Türkiye’de Sıfır atık politikasının sürecin hemen başında hem çevre hassasiyeti hem ekonomik gereklilikler hem de toplumsal öğretilerle çepeçevre kuşatılmış olması, sürdürülebilir kalkınma paradigmasının bileşenleriyle de bire bir örtüşmektedir.

Reklam